Posumowanie roku 2019 – część druga – Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - podsumowanie roku 2019 w fundacji Sancta Familia

Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez fundację Sancta Familia, Wrocław

W poprzedniej części naszego podsumowania zaprezentowaliśmy działania, które realizowała działająca przy naszej fundacji Poradnia rodzinna, Wrocław ul. Monte Cassino 64. Dziś natomiast chcielibyśmy pokazać działania, które realizowane były w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie wprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w roku 2019 Fundacja Sancta Familia wraz z Fundacją Dajmy Szansę prowadziła na terenie Wrocławia 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Rezultatem tego jest udzielenie w minionym roku 1167 porad prawnych. Z punktów skorzystały osoby, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie miały możliwości skorzystania z komercyjnej usługi prawnej. Dzięki temu wszystkim tym osobom tym został zagwarantowany dostęp do równej informacji prawnej.

W ramach programu Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowaliśmy we Wrocławiu także projekty z zakresu edukacji prawnej. Dla nastoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu zorganizowaliśmy kilkanaście cykli dwugodzinnych zajęć warsztatowych. Ich celem było zwiększenie świadomości prawnej młodych ludzi, szczególnie w zakresie praw i obowiązków obywatelskich oraz działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej. Poza tym poruszaliśmy takie tematy jak mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów czy udział obywateli w konsultacjach publicznych i procesie stanowienia prawa. Spotkania te były również okazją do informowania o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. podobne spotkania edukacyjne fundacja Sancta Familia przeprowadziła również w prowadzonym przez siebie Klubie Seniora i Kuchni charytatywnej.

Nowy rok rozpoczęliśmy od uruchomienia kolejnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Szczytnickiej 47. Aby zobaczyć godziny pracy punktu sprawdź harmonogram pracy fundacji Sancta Familia.

Jednocześnie przypominamy, że fundacja Sancta Familia jest organizacją pożytku publicznego. Jeżeli jeszcze nie wiesz, komu przekazać 1% podatku za 2019 rok, to zapraszamy do zapoznania się z projektami prowadzonymi przez fundację.