Podsumowanie roku 2019 – część pierwsza – Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna - podsumowanie działalności w roku 2019

Poradnia rodzinna, Wrocław ul. Monte Cassino 64

Rozpoczynamy prezentowanie zadań prowadzonych przez fundację Sancta Familia w 2019r. To był ciekawy rok, dużo się działo i wielu osobom mogliśmy pomóc. Pierwszą część naszego podsumowania poświęcimy działającej przy naszej fundacji Poradni rodzinnej. Poradnia rodzinna zapewnia wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje doradcy życia rodzinnego. Dzięki pracującym w niej specjalistom możemy pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. Zobacz harmonogram pracy fundacji Sancta Familia, żeby szybko sprawdzić terminy, w jakich poradnia rodzinna jest czynna (Wrocław).

Poradnictwo psychologiczne

W 2019 roku, w ramach prowadzonego przez fundację Sancta Familia poradnictwa psychologicznego, udzielane były konsultacje w formie indywidualnej, dla par oraz rodzin. Obejmowały one wszystkie dziedziny psychologii. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy innego specjalisty, wskazywaliśmy placówki udzielające takiej pomocy. Nasi specjaliści spotkali się ze 128 osobami i udzielili 309 porad, a potrzebowali na to 289 godzin pracy. Odbiorcami były wszystkie osoby potrzebujące, których sytuacja życiowa nie pozwalała na skorzystanie z komercyjnych porad specjalistów. Wśród nich znalazły vsoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie, osoby w konflikcie rodzinnym, wymagające pomocy i wsparcia w sytuacji rozpadu rodziny, przemocy. Ważną grupą odbiorców były też osoby wymagające pilnej interwencji kryzysowej.

Poradnictwo pedagogiczne

Konsultacje pedagoga w roku 2019 obejmowały indywidualną pracę z młodzieżą, pracę z młodzieżą wraz z rodzicami, a także z rodzicami. Największe zapotrzebowanie było na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych młodzieży w wieku 14-20 lat. Głównymi problemami, z którymi zgłaszały się do rodziny do poradni, było uzależnienie od środków psychoaktywnych („dopalacze”), komputera (gier), a także od internetu (portale społecznościowe, pornografia w sieci). Znaczną grupę stanowili też młodzi ludzie z syndromem DDA. W roku 2019 z poradnictwa pedagogicznego skorzystało 78 osób. Zostało udzielnych 87 porad, a nasi specjaliści spędzili w poradni 95 godzin.

Konsultacje doradcy życia rodzinnego

W roku 2019 poprzez doradcę życia rodzinnego prowadzone były konsultacje w zakresie edukacji w obszarze budowania relacji małżeńskich i partnerskich oraz odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa.  Łączna liczba godzin wyniosła 78. Z pomocy skorzystało 81 osób, które otrzymały 83 porady.