Pogotowie mediacyjne

Pogotowie Mediacyjne

Baner Pogotowia mediacyjnego - bo często we troje łatwiej się dogadać

Mediacje są metodą rozwiązywania konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia w spornej sprawie. Z tego narzędzia korzysta właśnie Pogotowie Mediacyjne. Ponieważ mediator jest bezstronny,  dlatego nie osądza i nie wydaje wyroków. Jego zadaniem jest wspieranie obu stron w procesie komunikacji bez ingerencji w efekt tych rozmów. Dzięki temu uczestnicy mediacji mają mogą wypracować akceptowalne rozwiązanie, nikt go nie narzuca. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z mediacji jest wzajemna zgoda na taką formę pomocy.

Z jakimi sprawami warto zwrócić się do Pogotowia Mediacyjnego? Mogą to być na przykład spory sąsiedzkie czy administracyjne, konflikty szkolne na linii uczeń-rodzice-nauczyciel, problemy rodzinne czy małżeńskie. Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie. Strony mają zawsze prawo do zmiany mediatora bez podania przyczyny. O szczegółach można przeczytać stronie Pogotowia Mediacyjnego.

 

Pogotowie Mediacyjne świadczy swoje usługi całkowicie BEZPŁATNIE, a spotkania mediacyjne odbywają się w terminie dogodnym dla wszystkich zainteresowanych stron. Zapraszamy do kontaktu z fundacją Sancta Familia w celu ustalenia szczegółów i prosimy o przekazanie informacji o Pogotowiu Mediacyjnym wszystkim, którzy mogą z nich skorzystać.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ: 

tel. +48 517 45 35 75 

e-mail: fundacja@safa.org.pl lub pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl