Kuchnia charytatywna

Kuchnia charytatywna we Wrocławiu

Kuchnia charytatywna jest najdłużej trwającym naszym projektem. Rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku wraz z powstaniem fundacji Sancta Familia. Codziennie wydajemy ponad 200 posiłków. Z przysłowiowej zupy korzystają najczęściej ludzie starsi, bezdomni, osoby uzależnione i rodziny wielodzietne. Często jest to dla nich jedyny posiłek w ciągu dnia. Kuchnia charytatywna jest wspierana przez gminę Wrocław. Współpracujemy także z Bankiem Żywności, od którego otrzymujemy żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Staramy się współtworzyć system pomocy osobom potrzebującym – bezdomnym, zagrożonym bezdomnością, wykluczonym społecznie, długotrwale bezrobotnym – poprzez współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dlatego też obok kuchni charytatywnej Fundacja we współpracy z Gminą Wrocław prowadzi Poradnię Rodzinną zapewniającą wsparcie psychologa, pedagoga terapeuty uzależnień oraz świadczący poradnictwo prawne Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego. 

Kuchnia Charytatywna

ul. Monte Cassino 64, 51-681 Wrocław
tel. +48 517 45 35 75, e-mail: fundacja@safa.org.pl

Wydawanie posiłków
Poniedziałek – sobota 12.00 – 13.30

Rozdzielanie zupy w kuchni charytatywnej

Przy przygotowaniu posiłków pracują zarówno stali pracownicy jak i wolontariusze. Jeżeli chciałbyś wesprzeć pracę naszej wrocławskiej kuchni charytatywnej, to skontaktuj się z fundacją mailowo lub telefonicznie. Pomoc jest potrzebna w od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-14.00. Możesz również wpłacić darowiznę na działalność kuchni charytatywnej albo przekazać 1% podatku na fundację. Nową formą wsparcia naszych działań jest robienie zakupów w sieci poprzez serwis fanimani.pl. Sklepy biorące udział w akcji przekazują część zysku do wskazanej przez kupującego organizacji. Dzięki temu pomagasz naszej fundacji nie wydając na to dodatkowych pieniędzy.