Seniorzy

Seniorzy

 Integracja i aktywizacja osób starszych jest jednym z priorytetowych działań fundacji Sancta Familia. Wraz z wiekiem zmniejsza się aktywność zawodowa i spada sprawność naszego organizmu. Zwiększa się także ryzyko rozwoju wielu chorób. To często przyczynia się do ograniczenia kontaktów międzyludzkich i prowadzi do pogorszenia kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych. Chcemy poprzez prowadzone przez nas działania propagować postawę aktywnego seniora. Mamy nadzieję, że dzięki temu osoby starsze wzmocnią poczucie własnej wartości. Pozwoli im to na podjęcie różnorodnych aktywności zmierzających do dalszego rozwoju osobistego oraz do wsparcia lokalnej społeczności. Mamy bowiem świadomość, że starość nie musi oznaczać bierności i samotności, a seniorzy są nieocenionym źródłem wiedzy pragmatycznej. Dlatego staramy się stworzyć dla nich odpowiednie warunki do prowadzenia aktywności dostosowanej do ich możliwości. Działania te realizujemy poprzez spotkania Klubu Seniora. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.