Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

W trakcie nieodpłatnej porady obywatelskiej doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. 

Udzielana pomoc obejmuje więc:
 –  podjęcie przez doradcę działań dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji; 
–  udzielenie porady osobie zadłużonej lub porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
–  skierowanie do nieodpłatnej mediacji.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. 

Kim jest doradca obywatelski?

Doradca obywatelski to osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego i uzyskała w tym zakresie zaświadczenie zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 roku poz. 945).

Jak mogę się zapisać na poradę?

–  na stronie: https://np.ms.gov.pl
–  mailowo: fundacja@safa.org.pl lub npp@um.wroc.pl
–  telefonicznie: tel. 517 45 35 75 lub 71 777 98 88  
 lub przyjść po poradę do punktów przy ulicy Curie – Skłodowskiej 63a 
 
Wszystkie potrzebne informacje  znajdziesz również pod adresemwww.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc oraz  www.wroclaw.pl
 
Prowadzenie punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego finansowane jest ze środków finansowych otrzymanych jak dla zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, za pośrednictwem Gminy Wrocław.