O nas

Misja i cele fundacji Sancta Familia

Fundacja Sancta Familia rozpoczęła działalność w grudniu 2005. Swoim zasięgiem obejmujemy przede wszystkim mieszkańców Wielkiej Wyspy, ale w praktyce znajdą u nas pomoc również osoby z innych rejonów Wrocławia czy okolicznych miejscowości. Cele fundacji Sancta Familia skupione są wokół szeroko pojętej działalności społecznej i pomocowej. Ponieważ za bardzo istotne uznajemy wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, dlatego staramy się angażować w wydarzenia organizowane przez mieszkańców, a także zachęcamy do tego naszych podopiecznych.

Do priorytetowych zadań fundacji należy:

  • pomoc dzieciom
  • pomoc osobom najuboższym
  • poradnictwo
  • wsparcie  psychologiczne, prawne i pedagogiczne dla osób potrzebujących
  • integracja i aktywizacja osób starszych
  • wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci

Bez dobrej organizacji pracy nie bylibyśmy w stanie realizować naszych zadań. Dlatego do realizacji poszczególnych działań utworzyliśmy osobne jednostki organizacyjne. Fundacja prowadzi Kuchnię Charytatywną, Specjalistyczną Poradnię Rodzinną, Klub Seniora oraz Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży. Angażujemy się także w społeczne i prorodzinne inicjatywy miejskie, a przykładem mogą być projekty „Świadomy obywatel” czy „Pogotowie Mediacyjne”.