Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakładała ona stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) na terenie powiatu Miasto Wrocław utworzone zostały punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Porady udzielane są osobiście przez doświadczonych prawników, aplikantów, adwokatów lub radców prawnych. W roku 2019 pięć takich punktów powierzonych zostało do prowadzenia naszej Fundacji. 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wymagane wnioski i dokumenty:
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
– oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – do pobrania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Jaki zakres działań obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 Pomoc prawna będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Z wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej możesz skorzystać:
– umawiając się  telefonicznie pod numerem tel. 71 777 77 77 lub +48 517 45 35 75  
– online pod adresem: https://npp.wroclaw.pl/
– osobiście: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ul. Ignuta 125, poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 20.00, ul. Szczytnicka 47, poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Również w siedzibie naszej fundacji udzielamy bezpłatnych porad prawnych. Jeżeli Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ul. Ignuta 125 jest dla Ciebie za daleko, to równie dobrze możesz skorzystać z porad prawnych udzielanych w siedzibie naszej fundacji. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Bezpłatna pomoc prawna w fundacji Sancta Familia.

przedmioty charakterystyczne dla prawników i prawa