Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

KLUBOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja Sancta Familia prowadzi KLUBOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY, w którym odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone są 3 dni w tygodniu: – w poniedziałki, w godz. 16:00-18:30, – w czwartki w godz 16:00 – 18:30 i w piątki w godz. 17: 00 – 19:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Naszym celem jest Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi. Starając się osiągnąć ten cel dbamy o rozwój duchowy naszych podopiecznych. W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy we Mszy Św. w kościele św. Rodziny, modląc się za naszych podopiecznych i wychowawców. Uczestniczymy również w nabożeństwach różańcowych, majowych, roratach i drodze krzyżowej.

Ciekawie organizujemy wolny czas wypełniając go przeróżnymi zajęciami. Uczymy dzieci współpracy w grupie. Przeprowadzamy zajęcia integracyjne, rozmowy w grupie, warsztaty psychologiczno- pedagogiczne, wspólne wyjazdy itp. Dbamy także o to, by nasi podopieczni znali zasady savoir-vivre, rozmawiamy o tym jak należy, a jak nie należy się zachowywać. Tworzymy nasz regulamin zachowań, hierarchię wartości itp.

Jeżeli jest taka potrzeba, to nawiązujemy kontakt z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi. Spotykamy się z pedagogami szkolnymi lub innymi specjalistami. Dbamy o to, by dzieciaki nie były głodne. Przygotowujemy wspólnie z dziećmi podwieczorki i kolacje, organizujemy dni kulinarne, konkursy na najlepsze potrawy.

Organizujemy dla dzieci letnie i zimowe zajęcia w czasie ferii i wakacji. Wychodzimy do kina, zoo, teatrów, zwiedzamy nasze miasto – Wrocław i jego atrakcje. Uczestniczymy w zimowiskach i letnich koloniach, organizujemy wycieczki poza miasto (nawet kilkudniowe).