Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Ananasy"

Fundacja Sancta Familia prowadzi Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży,”Ananasy”, w którym odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci we Wrocławiu. Obecnie zapewniamy opiekę ok. 20 dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00. 

Naszym celem jest Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi. Starając się osiągnąć ten cel dbamy o rozwój duchowy naszych podopiecznych. W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy we Mszy Św. w kościele św. Rodziny, modląc się za naszych podopiecznych i wychowawców. Uczestniczymy również w nabożeństwach różańcowych, majowych, roratach i drodze krzyżowej.

Każdego dnia przez godzinę pomagamy w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do sprawdzianów, kartkówek w szkole, a także nadrabiamy szkolne zaległości. Przed wspólnymi zajęciami, w razie potrzeby, istnieje możliwość indywidualnych korepetycji z wychowawcami z określonego przedmiotu. Dzieci uczestniczą także w kursie języka obcego i w zajęciach komputerowych.

Ciekawie organizujemy wolny czas wypełniając go przeróżnymi zajęciami. Organizujemy cotygodniowy dzień kulinarny oraz dzień sportu, zajęcia integracyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne, a także quizy oraz konkursy. Rozwijamy zainteresowania dzieci poprzez zajęcia twórcze, taneczne, szachowe itp. 

Uczymy dzieci współpracy w grupie. Przeprowadzamy zajęcia integracyjne, rozmowy w grupie, warsztaty psychologiczno- pedagogiczne, wspólne wyjazdy itp. Dbamy także o to, by nasi podopieczni znali zasady savoir-vivre, rozmawiamy o tym jak należy, a jak nie należy się zachowywać. Tworzymy nasz regulamin zachowań, hierarchię wartości itp.

Jeżeli jest taka potrzeba, to nawiązujemy kontakt z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi. Spotykamy się z pedagogami szkolnymi lub innymi specjalistami. Dbamy o to, by dzieciaki nie były głodne. Przygotowujemy wspólnie z dziećmi podwieczorki i kolacje, organizujemy dni kulinarne, konkursy na najlepsze potrawy.

Organizujemy dla dzieci letnie i zimowe zajęcia w czasie ferii i wakacji. Wychodzimy do kina, zoo, teatrów, zwiedzamy nasze miasto – Wrocław i jego atrakcje. Uczestniczymy w zimowiskach i letnich koloniach, organizujemy wycieczki poza miasto (nawet kilkudniowe).