Działalność Kuchni charytatywnej w okresie epidemii koronawirusa

Działalność Kuchni charytatywnej w okresie epidemii koronawirusa

Docierające do nas informacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  sprawiły, że zdecydowaliśmy o zmianach w pracy naszej Kuchni.  Biorąc pod uwagę warunki lokalowe , jak i ilość wydawanych  codziennie posiłków, nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa zarówno naszym podopiecznym, jak i pracownikom. Nie chcemy jednak zamykać Kuchni. Mamy świadomość, jak ważna dla wielu osób jest możliwość zjedzenia u nas ciepłego posiłku. Dlatego od piątku, 13 marca 2020, Kuchnia będzie działała w zmodyfikowanej formie:

  • posiłki wydawane będą wyłącznie na wynos
  • aby otrzymać posiłek należy przyjść z własnym pojemnikiem (pojemnik NIE MOŻE BYĆ SZKLANY !!!)
  • w miarę możliwości będziemy przekazywać również „suche” produkty

Prosimy o zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, z którą rozmawiasz lub stoisz w kolejce.  Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych.