UWAGA! Spotkania w Klubie Seniora i Klubowym Centrum Aktywności zostają zawieszone

Drzwi z napisem zamknięte

Spotkania w Klubie Seniora i Klubowym Centrum Aktywności zostają zawieszone

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca zmuszeni jesteśmy zawiesić spotkania Klubu Seniora oraz zajęcia dla dzieci w Klubowym Centrum Aktywności. Mamy na uwadze bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i  osób uczestniczących w realizowanych przez naszą Fundację projektach. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla wielu osób są prowadzone przez nas spotkania. Jednakże w tej chwili najważniejszym naszym zadaniem jako obywateli, jest podporządkowanie się zaleceniom władz o ograniczeniu kontaktów i opuszczania domu do niezbędnego minimum. Jeżeli wykażemy się odpowiedzialnością, to mamy szansę znacznie ograniczyć ryzyko zakażenia i przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii.

Prosimy o zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, z którą rozmawiasz lub stoisz w kolejce.  Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych.