Podsumowanie pracy Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Fundację Sancta Familia w roku 2022

Przełom roku to okres rozliczania się z planów i podjętych zobowiązań. Dlatego i my w Fundacji sprawdzamy, co zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak wyglądają podsumowania ostatniego roku? Zaczynamy od przedstawienia działań Poradni Rodzinnej.

Specjaliści z Poradni Rodzinnej prowadzonej przez naszą Fundację udzielili w 2022 roku 577 porad. Z ich pomocy skorzystały 283 osoby. Biorąc pod uwagę fakt, że roku 2022 było 251 dni pracujących, oznacza to, że każdego takiego dnia wsparliśmy przynajmniej jedną osobę 🙂

Bardziej szczegółowe analizy pokazały nam, że:

  • nasi psychologowie udzielali wsparcia przez 372h , 
  • pedagodzy pomogli 46 rodzinom, 
  • doradca rodzinny dyżurował 82h, 
  • wsparcia naszego prawnika potrzebowały 34 osoby.

Z jakiej pomocy można korzystać w Poradni Rodzinnej?

Poradnia Rodzinna zapewnia specjalistyczne wsparcie psychologa, pedagoga, doradcy życia rodzinnego, prawnika czy mediatora. Pomocy udzielamy osobom indywidualnym, parom albo całym rodzinom w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu. Oferta skierowana jest w szczególności do tych osób, którym sytuacja życiowa nie pozwala na korzystanie z komercyjnych porad specjalistów. 

Jeśli czujesz, że jest Ci ciężko, nie dajesz rady, chciałbyś z kimś porozmawiać lub poradzić się — CZEKAMY. Pamiętaj: Nie jesteś sam. Skontaktuj się z nami:

Poradnia Rodzinna
Fundacji Sancta Familia
tel.: 517 45 35 75
mail: funadcja@safa.org.pl