Nowy rok pracy w Poradni Rodzinnej

Od dziś rozpoczyna pracę nasza Poradnia Rodzinna, a tym samym  w Nowym Roku uruchomiliśmy już wszystkie nasze działania.  Nowy Rok i nowy harmonogram, ale specjaliści Ci sami 🙂 W tym roku spotkać się będzie można:

  • z psychologiem w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 20:00
  • z psychologiem pomagającym rodzinom z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w III piątek miesiąca w godzinach 17:00 – 19:00
  • z pedagogiem w środy od 17:00 – 19:00
  • z doradcą życia rodzinnego w środy między 19:00 – 21:00

Pamiętajcie, że na spotkanie trzeba się umówić. Zapraszamy!