Nieodpłatne porady prawne – tylko w formie konsultacji telefonicznych

Nieodpłatne porady prawne tylko w formie konsultacji telefonicznych

Nieodpłatne porady prawne - tylko w formie konsultacji telefonicznych

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać porad w formie konsultacji telefonicznych od 16 marca 2020 do odwołania. Warunkiem uzyskania pomocy przez telefon jest złożenie na adres: npp@um.wroc.pl  wniosku, który zawiera oświadczenie, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Kontakt w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej:
Telefon: +48 71 777 98 88 
E-mail: npp@um.wroc.pl