Działalność Biura Porad Obywatelskich w okresie epidemii koronawirusa

Biuro Porad Obywatelskich zostaje zamknęte na czas epidemii koronaawirusa

Działalność Biura Porad Obywatelskich w okresie epidemii koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa od dnia 16 marca 2020 zmianie ulega także sposób funkcjonowania Biura Porad Obywatelskich. Do odwołania zostają zawieszone środowe konsultacje z prawnikami odbywające się w siedzibie Fundacji. Zamiast bezpośrednich spotkań będą dostępne konsultacje telefoniczne, jeżeli tylko rodzaj sprawy na to pozwoli. Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy zadzwonić w czasie trwania dyżuru (środa w godzinach 17.00-20.00) pod nr tel. 669 052 888.