Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje od stycznia dostępne w punkcie przy ulicy Szczytnickiej 47 we Wrocławiu

porady prawne

Początek roku to zwykle czas podsumowań. Będziemy stopniowo przygotowywać informacje, jak zrealizowaliśmy nasze ubiegłoroczne plany. Dziś natomiast chcielibyśmy poinformować, że od stycznia porady w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji można otrzymać w nowym miejscu. Punk znajduje się przy Szczytnickiej 47 i działa od od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Działania prowadzone przez punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są dostosowywane do zgłaszającej się po pomoc osoby i mają na celu podniesienie jej świadomości co do przysługujących jej uprawnień oraz spoczywających na niej obowiązków. Zadaniem pracowników punktu jest wspieranie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, a jeśli zajdzie taka potrzeba również pomoc w przygotowaniu plany działania oraz jego realizacji. W punkcie można uzyskać również porady dla osób zadłużonych, a także porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to nie jedyna forma pomocy prawnej, jaką można uzyskać w fundacji Sancta Familia. Tak samo jak do tej pory działa punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego przy ulicy Ignuta 125. Porady można tam uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Ponadto zapraszamy na bezpłatne porady prawne do naszego Biura Porad Obywatelskich przy ulicy Monte Cassino 68. Nasi pracownicy są dostępni w środy w godzinach 17.00-20.00.