Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – spotkanie z Prezydentem miasta Wrocławia

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, spotkał się 26.lipca 2023 w Sali Wielkiej Ratusza z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Fundacja Sancta Familia również została doceniona za pomoc, jakiej udziela nasza Kuchnia Charytatywna. Bardzo cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia i dziękujemy za dostrzeżenie pracy, którą każdego dnia wkładamy w funkcjonowanie jadłodajni dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia.

Słowa podziękowania należą się także wszystkim darczyńcom, którzy wspierają działanie Kuchni Charytatywnej zarówno finansowo, jak i poprzez wolontaryjną pracę. To codzienne zaangażowanie wielu osób pozwala nam na organizowanie posiłków dla beneficjentów naszej Fundacji już od 2005 roku.