Po raz kolejny zostaliśmy wybrani przez Gminę Wrocław do prowadzenia punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa obywatelskiego

Dzisiaj chcemy podzielić się dobrą wiadomością ze wszystkimi naszymi sympatykami i beneficjentami naszych działań.

Po raz kolejny została doceniona praca, jaką wkładamy w obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Gmina Wrocław powierzyła nam prowadzenie w 2024 roku 9 punktów przy

ulicy Curie -Skłodowskiej 63a.

Dziękujemy za zaufanie i dotychczasową współpracę. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby skorzystać z pomocy należy umówić się ba spotkanie:

– bezpośrednio na stronie https://np.ms.gov.pl

– drogą mailową pod adresem fundacja@safa.org.pl lub npp@um.wroc.pl

– telefonicznie pod numerem tel. 517 45 35 75lub 71 777 98 88

– przychodząc bezpośrednio do naszych punktów przy ulicy Curie – Skłodowskiej 63a