Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Plakat ogłaszający Konkurs Konwencja niekonwencjonalnie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

20 listopada będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To właśnie 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie ogólne ONZ międzynarodowa konwencja o prawach dziecka. Z tej okazji w ramach programu Edukacji Prawnej razem z fundacją Dajmy Szansę i przy wsparciu Gminy Wrocław organizujemy konkurs pt. „Konwencja – niekonwencjonalnie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic wrocławskich szkół podstawowych klas IV -VIII, klubów młodzieżowych oraz świetlic środowiskowych. Zadanie konkursowe polega na wyborze minimum 10 praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz
przedstawieniu przez dzieci uczęszczające do danej placówki jego znaczenia poprzez krótką formę literacką
(fraszka, zaśpiew, zawołanie) lub formę plastyczno-graficzną. Termin zgłoszenia do konkursu mija 15.10.2020, a prace należy dostarczyć do 30.11.2020.

Z pełnym informacjami o konkursie można zapoznać się po pobraniu poniższych plików

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.