Klub Seniora ponownie otwarty

Klub Seniora Fundacja Sancta Familia Wrocław

Klub Seniora ponownie otwarty! Wznawiamy swoją działalność i wracają spotkanie stacjonarne. Zapraszamy osoby zainteresowane w każdy poniedziałek o godzinie 10.00. Spotkanie odbywają się we Wrocławiu przy ul. Monte Cassino 68 (przy księgarni „Pociąg do bajeczki”). WAŻNE – na spotkania należy przychodzić z maseczkami lub przyłbicami.

Brak lub ograniczenia kontaktów międzyludzkich prowadzi do pogorszenia kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych. Chcemy poprzez prowadzone przez nas działania propagować postawę aktywnego seniora. Jeżeli znasz kogoś, dla kogo Klub Seniora mógłby być miejscem do wznowienia kontaktów towarzyskich i aktywności fizycznej, to prosimy o przekazanie informacji. Pod koniec września, jeżeli pogoda dopisze, planowany jest w ramach Klubu wyjazd na grzyby. Szczegóły podamy niedługo.

Integracja i aktywizacja osób starszych jest jednym z priorytetowych działań fundacji Sancta Familia. Ze szczegółami działań prowadzonych w Klubie Seniora można zapoznać się na stronie Klub Seniora.