Aktualności – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wroclawska Fundacja Sancta Familia i nieodpłatna pomoc prawna

Dziś chcielibyśmy podać aktualne informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnych porad obywatelskich. Ze względu na epidemię Covid-19 nadal wszystkie konsultacje odbywają się drogą telefoniczną. Na konsultację można umawiać się telefonicznie pod numerem +48 71 777 98 88 albo mailowo npp@um.wroc.pl.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą”) zostały wprowadzone nastepujące zmiany:

1. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje obecnie także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

2. beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

Aby uzyskać pomoc wystarczy zgłosić się na podane wcześniej dane, a w umówionym terminie oczekiwać na telefon.