Poradnictwo prawne

Oferujemy bezpłatne porady prawne (m.in. prawo rodzinne, cywilne, spadkowe, administracyjne, karne i in.).
Prawnik pełni dyżur w każdą środę w godzinach 17.00-20.00.
Naszym zadaniem jest edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, możliwości ich zastosowania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych osobistych, rodzinnych, wynikających z naruszania praw obywatela, konsumenta, człowieka, pacjenta, pracownika, a także zapoznawanie z prawami przysługującymi każdemu obywatelowi w zakresie wolności i swobód.