Misja i wizja fundacji Sancta Familia.
Fundacja Sancta Familia rozpoczęła działalność w grudniu 2005 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności społecznej i pomocowej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim mieszkańców Wielkiej Wyspy, ale w praktyce także osoby w potrzebie z Wrocławia i okolic.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy: pomoc dzieciom, pomoc osobom najuboższym, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, a nawet medyczne dla wszystkich grup potrzebujących, a także integracja i aktywizacja osób starszych.
Więcej
Kuchnia Charytatywna Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu (Sępolno) działa od roku 2005. Codziennie przywraca nadzieję ubogim tego świata. Z przysłowiowej zupy korzysta w niej regularnie poważna liczba mieszkańców Wrocławia i okolic. Kuchnia jest wspierana przez gminę Wrocław. Serdecznie zapraszamy!
Więcej
Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH porad mediacyjnych, które w 2015 roku oferowane są wszystkim mieszkańcom Wrocławia. W tym celu powołano do życia Pogotowie Mediacyjne. Zapewniamy wysoki standard prowadzonych mediacji. Zapraszamy do kontaktu i prosimy o przekazanie informacji o Pogotowiu Mediacyjnym wszystkim, którzy mogą z nich skorzystać.
Więcej
Świetlica środowiskowa Seniorzy