Patrząc Braillem

Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
W ramach projektu „Patrząc Braillem”, realizowanego przez Fundację w latach 2015-2016, planujemy wydanie trzech numerów bezpłatnego, wydrukowanego pismem Braille’a informatora dla osób niewidomych i słabowidzących w formie dodatku do bezpłatnego miesięcznika „Ludzka sprawa”. Informator będzie zawierał ważna adresy, telefony i wiadomości nt. uprawnień dotyczących osób niepełnosprawnych, ich zatrudnienia czy rehabilitacji, ciekawe artykuły oraz informacje o miejscach przyjaznych niepełnosprawnym we Wrocławiu. Również strona internetowa „Ludzkiej sprawy” zostanie przystosowana do użytkowania przez osoby z dysfunkcją wzroku, a trzy specjalne numery magazynu zostaną wydrukowane powiększonym drukiem.
W ramach projektu odbędzie się również konkurs literacki dla osób niewidomych i słabowidzących pt. „Obrazy z drugiej strony tęczy”. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w „Ludzkiej sprawie”.
Wszystkie powyższe działania, które służą aktywizacji społecznej i kulturalnej osób z dysfunkcją wzroku  będziemy realizować we współpracy z Kołami skupiającymi osoby niewidome i niedowidzące na Dolnym Śląsku oraz ze szkoła przy ul. Kamienieckiej we Wrocławiu.
Zaproszenie osób niewidomych do współtworzenia gazety oraz udziału w konkursie ma wymiar integracyjny, służy poprawieniu kontaktów międzyludzkich oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.